zeiner-eiendom

Rambergveien 27, Tønsberg

Leitakere

NAV

Areal bygg (BRA)

2 600 m²

Areal Tomt

1 570 m²

Parkerings- plasser

3

Formål

Kontor

Gårds og bruksnr.

1003 / 336

Byggår

2012

Beliggenhet:
Eiendommen er lokalisert i sentralt i Tønsberg.

Utviklingspotensial:
Eiendommen er ferdig utviklet.

Rambergveien 27, 3115 Tønsberg


Send henvendelse