zeiner-eiendom
Logo

Forvaltning

---

Selskapet foretar både teknisk og økonomisk forvaltning av eiendommene selv. Dette gjør vi for å ta vare på den enkelte eiendom på en god måte samt for å holde en god dialog med leietakerne.

Da vår virksomhet i 110 år var tuftet på handel, har vi opparbeidet en særskilt kunnskap og erfaring om hva som kreves på en handel- og logistikkeiendom. Denne kunnskapen benytter vi således sammen med eksisterende og nye leietakere for å optimalisere driften på den enkelte eiendom.

Vi samarbeider i dag med flere av de større og ledende handelskjedene i Norge. Ryddige leiekontrakter og god, løpende oppfølging ligger derfor til grunn i et hvert leieforhold.

Videre har vi utviklingspotensial på flere av eiendommene i porteføljen som vi søker å realisere i fremtiden. I tillegg er vi åpne for andre utviklingsprosjekter som passer inn i vår strategi, enten alene eller sammen med andre aktører.

Kunnskap og erfaring

God dialog

Ryddige kontrakter


Kontakt oss

og så kommer vi tilbake til deg!


Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate