zeiner-eiendom
Logo

Utvikling

---

Gjennom god dialog med leietakere søker vi å skape funksjonelle og gode løsninger for den virksomhet som skal være i våre bygg.

Zeiner Eiendom har utviklet de fleste eiendommene i porteføljen på egen kjøl. Dette betyr at selskapet innehar kompetanse innen utvikling av næringseiendom, spesielt innen handel og logistikk. 

Videre har vi utviklingspotensial på flere av eiendommene i porteføljen som vi søker å realisere i fremtiden. I tillegg er vi åpne for andre utviklingsprosjekter som passer inn i vår strategi, enten alene eller sammen med andre aktører.

God kompetanse

Eiendommer med utviklingspotensiale


Kontakt oss

og så kommer vi tilbake til deg!


Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate