zeiner-eiendom
Zeiner Eiendom

Zeiner Eiendom bygger videre på sin kompetanse rundt handel og derfor vil selskapets nisje være å investere i handelseiendommer med god beliggenhet og solide leietakere. Lager/Logistikk er også mulige investeringsobjekter. Geografisk vil selskapet konsentrere sine investeringer til vekstkommuner på det sentrale østlandsområdet, først og fremst i området fra Sandefjord i syd til Gardermoen i nord.

Strategien til selskapet er videre å eie og forvalte relativt få, men store og gode eiendommer. Dette gjør vi først og fremst for å kunne følge opp den enkelte eiendom og leietaker på en god måte. Vi skal ha eiendommer med meget god beliggenhet, da dette igjen gir muligheter for samarbeid med de beste leietakerne i landet innen våre segment.

Zeiner eiendom skal være en samarbeidspartner som evner å forstå leietakernes behov og derigjennom bidra til god drift på våre eiendommer. Da vår virksomhet i 110 år var tuftet på handel, har vi opparbeidet en særskilt kunnskap og erfaring om hva som kreves på en handel- og logistikkeiendom. Denne kunnskapen benytter vi sammen med eksisterende og nye leietakere for å optimalisere driften på den enkelte eiendom, samt for å utvikle funksjonelle bygg selv. 

Zeiner Eiendom har  hovedkontor i Tønsberg og et avdelingskontor i Oslo. Vi er i dag 2 ansatte og benytter oss i tillegg av et stort nettverk med ekstern spesialkompetanse avhengig av de ulike prosjektene vi er inne i. 

Eierskap

Selskapet har vært eid og ledet av samme familie siden det ble etablert i 1902. 5. generasjon Zeiner leder i dag selskapet og har ambisjoner om videre utvikling av virksomheten.

Zeiner Eiendom AS er et 100% familieeid selskap og har et profesjonelt styre.

Eierstrukturen for Zeiner Eiendom ser i dag slik ut:

1. Anthon Lauritz Zeiner 30%

2. Johan Lauritz Zeiner 30%

3. Ingrid M Zeiner 30%

4. Inger Britt R Zeiner 10%

Hold deg oppdatert

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate