zeiner-eiendom
Logo

Portefølje

---

Zeiner Eiendom utvikler og forvalter næringseiendom på det sentrale østlandsområdet og forvalter i dag ca 34 000 m2 eiendomsmasse og ca 80 000 m2 tomteareal. Selskapet hadde i 2020 leieinntekter på ca 50 mnok og er en betydelig aktør i  regionen.

Eiendommene ligger plassert i Sandefjord, Tønsberg og Drammen og arealet er fordelt på handel, logistikk og kontor. Vi har store eiendommer med meget god beliggenhet og moderne bygningsmasse. Dette gjør at vi samarbeider med  store profesjonelle leietakere i våre markedssegment.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate