zeiner-eiendom

Hinderveien 2, Sandefjord

Leitakere

Posten Norge AS, Heidenreich AS

Areal bygg (BRA)

3 870 m²

Areal Tomt

8 200 m²

Parkerings- plasser

40

Formål

Kompinasjonslokale

Gårds og bruksnr.

149 / 152

Byggår

1978

Beliggenhet:
Eiendommen er lokalisert i utkanten av Sandefjord.

Parkering:
Eiendommen har ca 40 parkeringsplasser på bakkeplan direkte knyttet til butikkene.

Utviklingspotensial:
Eiendommen har videre utviklingspotensial. Det jobbes sammen med leietaker for å optimalisere virksomheten ytterligere.

Hinderveien 2, 3223 Sandefjord


Send henvendelse

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate