zeiner-eiendom

Måkeveien 1A, Tønsberg

Eiendommen huser Montér-kjedens største byggevarehus. Varehuset er ansett å være av de mest moderne i bransjen og er Monter-kjedens regionsenter for Vestfold, Buskerud, Telemark og Agderfylkene.

Leitakere

Optimera AS

Areal bygg (BRA)

8 940 m²

Areal Tomt

18 120 m²

Parkerings- plasser

145

Formål

Byggevare

Gårds og bruksnr.

1005 / 33

Byggår

2007

Beliggenhet:
Eiendommen har en profilert og god beliggenhet på Stensarmen i Tønsberg. Stensarmen er en sterk handelsdestinasjon hvor blant annet BILTEMA, Elkjøp, Bohus, Stadion og Volvo er nærmeste naboer. Eiendommen ligger inntil hovedfartsåren gjennom Tønsberg samt inntil et lyskryss som fører direkte inn til eiendommen.

Parkering:
Eiendommen har ca 140 parkeringsplasser på bakkeplan direkte knyttet til varehuset.

Utviklingspotensial:
Stensarmen er et område under utvikling, både innen bolig, handel/tjenester og kontor. Det er også et betydelig utviklingspotensial på vår eiendom i fremtiden.

Måkeveien 1A, 3112 Tønsberg


Send henvendelse

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate