zeiner-eiendom

Rambergveien 3, Tønsberg

Leitakere

Zeiner Eiendom AS, Zeiner Bolig AS, Boliving og Stange

Areal bygg (BRA)

300 m²

Areal Tomt

2 600 m²

Formål

Kontor

Gårds og bruksnr.

1003 / 315

Beliggenhet:
Eiendommen er lokalisert sentralt i Tønsberg.


Utviklingspotensial:
Eiendommen er ferdig utviklet.

Rambergveien 3, 3115 Tønsberg


Send henvendelse

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate