zeiner-eiendom

Storgaten 2B, Tønsberg

Eiendommen består av et XXL sportsvarehus samt en ICA dagligvarebutikk. XXL-varehuset er av de største sportsvarehusene i landet utenfor Oslo målt i omsetning. Bygget er oppført i år 1998 og år 2007. Ombygd og totalrehabilitert i år 2013.

Leitakere

XXL Sport og Villmark AS, Rema 1000 Franchise AS

Areal bygg (BRA)

5 000 m²

Areal Tomt

11 657 m²

Parkerings- plasser

170

Formål

Handel

Gårds og bruksnr.

1002 / 456

Beliggenhet:
Eiendommen har en profilert og god beliggenhet for handel i Tønsberg. Ligger inntil hovedfartsåren gjennom Tønsberg samt inntil Mammutkrysset- som er Vestfolds tettest trafikkerte lyskryss med ca 50 000 biler i døgnet.

Parkering:
Eiendommen har ca 170 parkeringsplasser på bakkeplan direkte knyttet til butikkene. 

Utviklingspotensial:
Ja, bolig og næring. Vi tror det på nåværende tidspunkt bør være mulig å utvikle et sted mellom 15000-20000 m2 bolig og 2000-5000 næring

Storgaten 2B, 3126 Tønsberg


Send henvendelse

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate