zeiner-eiendom

Wirgenes vei 2, Tønsberg

Eiendommen består av et Optimera logistikksenter for regionen Vestfold, Buskerud og Telemark. Logistikkanlegget er av de mest moderne og effektive i bransjen.

Leitakere

Optimera AS

Areal bygg (BRA)

6 050 m²

Areal Tomt

19 860 m²

Parkerings- plasser

20

Formål

Byggevare / logistikk

Gårds og bruksnr.

58/160, 51/450

Byggår

2000 / 2013

Beliggenhet:
Eiendommen har en sentral beliggenhet i aksen Drammen-Kongsberg-Grenland. Den ligger også i umiddelbar nærhet til E18, noe som gjør det effektivt å levere varer til anlegget. På Barkåker Næringsområde er det ca 20 bedrifter innen kontor og lagerrelaterte virksomheter.

Parkering:
Eiendommen har ca 25 parkeringsplasser på bakkeplan direkte knyttet til anlegget.

Utviklingspotensial:
Eiendommen har videre utviklingspotensial. Det jobbes sammen med leietaker for å optimalisere virksomheten ytterligere.

Wirgenes vei 2, 3157 Barkåker


Send henvendelse

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate