zeiner-eiendom

Vår historie

Opprinnelig startet historien om Anth. L. Zeiner AS på Lindalplan i Tønsberg i 1902 med salg av bygningsmaterialer, etter noen få år som bord- og vedutsalg. I 1915 flyttet virksomheten til Storgaten. Her ble sagbruk og etterhvert også beslag, verktøy og sprengstoff en del av virksomheten.

Logistikk har alltid stått sentralt i virksomheten. Selskapets egen hest Svarten var en viktig del av logistikkarbeidet helt til bruk av lastebil gjorde transport og utkjøring mer effektivt.

På 60-tallet ble sagbruksvirksomheten avviklet og en ny og moderne jernvarebutikk så dagens lys. Selskapets ledere samlet trelast, byggevarer og jernvarer under samme paraply, noe som skulle vise seg å bli en stor suksess.

Selskapet var tidlig ute med kjedesamarbeid på innkjøpssiden allerede i 1973 gjennom Norgros AS. Dette utviklet seg til at selskapet ble omprofilert til BYGGMAKKER Zeiner i 1991. Den gamle historiske logoen ble byttet ut med den røde BM trekanten og samarbeidet på det nasjonale plan ble kraftig styrket.

Fra 1998 og fremover skjedde det mye i BYGGMAKKER Zeiner. Lagerbygg ble revet og et nytt moderne byggevarehus på 3400m2 ble åpnet, og i 2000 ble ny distribunal på Barkåker utenfor Tønsberg åpnet med sterkt fokus på effektiv logistikk.

Selskapet har siden 2001 hatt profesjonelt styre. I 2005 solgte Anth. L. Zeiner AS sine aksjer i Norgros AS til finske Kesko.

2007 ble et merkeår for Zeiner, selskapet bygget et av Norges mest moderne byggevarehus på Stensarmen i Tønsberg og et nytt og moderne varehus i Holmestrand ble også en viktig del av virksomheten.

BYGGMAKKER Zeiner har blitt kåret til Årets Handelsbedrift i Tønsberg to ganger og blitt kåret til Årets Byggmakker både i Tønsberg og Holmestrand.

2011 ble det beste i selskapets historie både hva gjelder omsetning og resultat. I 2012 ble Anth. L Zeiner kjøpt opp av Optimera AS som driver Monter kjeden. Optimera er igjen eid av Saint- Gobain som er Europas største distributør av byggevarer. Med dette har selskapet fått et fundament og kraft til å utvikle seg videre de neste tiårene.

I 2012 ble Anth. L Zeiner kjøpt opp av Optimera AS som driver Monter kjeden. Optimera er igjen eid av Saint- Gobain som er Europas største distributør av byggevarer. Med dette fikk selskapet et fundament og kraft til å utvikle seg videre de neste tiårene.

Selskapet har vært eid og ledet av samme familie siden det ble etablert i 1902. 5. generasjon Zeiner leder i dag selskapet og har sterke ambisjoner om videre utvikling av virksomheten.  Eiendom har ved siden av byggevarevirksomheten vært et bevisst satsningsområde siden etableringen av Zeiner Eiendom i 2005. I dag er Zeiner Eiendom et rendyrket eiendomsselskap som utvikler og forvalter næringseiendom.

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate